Ukupna nominalna kapitalizacija: 9.360.353.112 KM
Ukupno aktivnih emitenata: 570

  Napomena:

U skladu sa članom 7. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, podaci u Registar emitenata se unose na osnovu prijave emitenata, te je za ažurnost podataka odgovornost na emitentima.Posljednje promjene

Datum upisaOznakaReg. brojNaziv emitentaOpis promjene
29.03.2023.PIBB05-3-233 "NAŠA BANKA" a.d. Bijeljina Proglašava se XXII emisija akcija javnom ponudom uspješnom i upisuje u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti.
28.03.2023.ZERS04-463-548 "ŽELjEZNICE REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Doboj Promjena lica ovlašćenih za zastupanje i članova nadzornog odbora.
27.03.2023. 08-22-39/23 Drvna industrija "Šipovo" d.o.o. Šipovo Upis emitenta u registar
24.03.2023.UNIP07-42-3/08 Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "UNIOINVEST FOND" a.d. Bijeljina u likvidaciji Brisanje emitenta iz registra
22.03.2023.TRRF08-10-73/18 Mikrokreditno društvo "TAURUS" d.o.o. Banja Luka Proglašava se četvrta emisija obveznica uspješnom i upisuje u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti.
22.03.2023.INLG08-15-129/21 Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu "INTERLIGNUM" Teslić Proglašava se druga emisija obveznica javnom ponudom uspješnom i upisuje u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti.
22.03.2023.AURO06-9-250/07 Akcionarsko društvo za osiguranje "OSIGURANjE AURA" Banja Luka Upisuje se peta emisija akcija iz neraspoređene dobiti.
21.03.2023.MTNO04-148-163 Akcionarsko društvo "METALNO" Zvornik Promjena lica ovlašćenog za zastupanje i članova upravnog odbora.
21.03.2023.EKHC04-690-98/05 Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće "Elektro-Hercegovina" akcionarsko društvo Trebinje Promjena člana uprave.
17.03.2023.MONT04-613-30/04 Akcionarsko društvo za montažerske radove "MONTAŽA" Doboj Promjena lica ovlašćenog za zastupanje.

Indeks svih emitenata po oznakama

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z

Indeks svih emitenata po godini upisa

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Pretraga emitenata


Pretraga emitenta po licima


  Na vrh