DUIF ''POLARA INVEST" a.d. Banja Luka

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''POLARA INVEST" a.d. Banja Luka
Skraćeni naziv DUIF ''POLARA INVEST" a.d. Banja Luka
Adresa Petra Preradovića 21
Grad Banja Luka
Država Bosna i Hercegovina
Matični broj1937006

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-2078/07
Datum rješenja o dozvoli25.05.2007.
Datum upisa u sudski registar07.03.2008.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Pero Jandrić, Vladan Jović

Kontakt podaci

Telefon 1+387 51 226 770
Telefon 2+
Faks+387 51 226 774
Email info@polara-bl.com
Web adresahttp://www.polara-bl.com

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):253.000,00
Nenovčani dio (u KM):0,00

Ukupan broj akcija (za a.d.):506
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.):500,00

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
AG d.o.o. Kamnik 0,0009,88
Stanko Galič Ljubljanska cesta 110, Domžale, Rep. Slovenija 0,00090,11
photo
Ime i prezime Pero   Jandrić
Funkcija Izvršni direktor Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo 24
photo
Ime i prezime Vladan   Jović
Funkcija Izvršni direktor Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo 8
photo
Ime i prezime Vladan   Jović
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo 8
photo
Ime i prezime Davor   Maksimović
Funkcija Uprava Školska sprema VSS - 240 ECTS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo
photo
bioBiografija
Ime i prezime Sergij   Furlan
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje magistar nauka za područje državnih i evropskih studija Radno iskustvo
OznakaNazivBroj dozvole:Datum izdavanjaTip fonda
JP-A-14 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "JAHORINA KOIN" 01-УП-51-472-3/1812.10.2018. Otvoreni investicioni fond
JP-A-9 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "Adriatic Balanced" 01-УП-51-104-3/1826.04.2018. Otvoreni investicioni fond
Nema podataka...
PozicijaIme i prezime
Investicioni menadžer Aleksandar Vuksan
Investicioni menadžer Pero Jandrić
  Na vrh