DUIF "WVP Fund Management" a.d. Banja Luka

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima "WVP Fund Management" a.d. Banja Luka
Skraćeni naziv DUIF "WVP Fund Management" a.d. Banja Luka
Adresa Vidovdanska 2
Grad Banja Luka
Država Bosna i Hercegovina
Matični broj11181910

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 01-UP-52-110-13/19; IS i UP:01-UP-51-47-1/24
Datum rješenja o dozvoli03.06.2019.
Datum upisa u sudski registar19.06.2019.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Zoran Vučenović, Andrijana Popovska

Kontakt podaci

Telefon 1+387 51 267 267
Telefon 2 
Faks+387 51 267 267
Email contact@wvpfondovi.ba
Web adresahttp://www.wvpfondovi.ba/

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):500.000,00
Nenovčani dio (u KM):0,00

Ukupan broj akcija (za a.d.):25000
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.):20,00

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
"WVP" Versicherungs-Vermittlungs-Gesellschaft m.b.H "WVP" a.b.H. Graz Austria, Graz, Hans-Resel-Gasse 19 126.060,00630325,21
Johann Kastler Austria, Klagenfurt 10.000,005002,00
Roman Polansky Austria, Wien 10.000,005002,00
Rupert Strobl Rupert Strobl Austrija, Graz 20.000,0010004,00
Aleksandar Tasić Banja Luka 20,0010,00
Andrijana Popovska Makedonija, Bitola 2.500,001250,50
Veselko Knežević Banja Luka 20,0010,00
Vukašin Suvajac Doboj 20,0010,00
Georgiev Mario Georgiev Mario Makedonija, Skopje 2.500,001250,50
Gospa Kasagić Banja Luka 20,0010,00
Dragan Ćibić Kozarska Dubica 20,0010,00
Dragoljub Pilipović Laktaši 20,0010,00
Društvo za zastupanje u osiguranju "WVP" a.d. Banja Luka "WVP" a.d. Banja Luka Banja Luka, Vidovdanska 2 200.000,001000040,00
DUIF VFP FOND MENADžMENT AD Skopje VFP FOND MENADžMENT AD Skopje Makedonija, Skopje, Ul. Vasil Glavinov 14-1/18 125.000,00625025,00
Đuro Crnomarković Banja Luka 20,0010,00
Zoran Vučenović Banja Luka 3.520,001760,70
Jelenko Kos Banja Luka 20,0010,00
Mile Danilović Mrkonjić Grad 20,0010,00
Milinko Kotur Kozarska Dubica 20,0010,00
Miodrag Danilović Banja Luka 20,0010,00
Miroslav Đurić Doboj 20,0010,00
Miroslav Mišanović Banja Luka 20,0010,00
Nada Vučenović Banja Luka 20,0010,00
Nenad Stojaković Derventa 20,0010,00
Ruža Perković Modriča 20,0010,00
Sabira Avdić Novo Sarajevo 20,0010,00
Siniša Milošević Banja Luka 20,0010,00
Ferida Hadžić-Pušilo Sarajevo Centar 20,0010,00
Fuad Hadžić Novo Sarajevo 20,0010,00
Dženita Konigshofer / 20,0010,00
photo
Ime i prezime Zoran   Vučenović
Funkcija Izvršni direktor Školska sprema VSS
Zvanje diplomurani ekonomista Radno iskustvo
photo
Ime i prezime Andrijana   Popovska
Funkcija Izvršni direktor Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo
photo
Ime i prezime Mag. Rupert   Strobl
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje magistar ekonomije Radno iskustvo
photo
Ime i prezime Petar   Andreevski
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje dipl. inženjer elektrotehnike i informacionih tehnologija Radno iskustvo
photo
Ime i prezime Zoran   Vučenović
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje diplomurani ekonomista Radno iskustvo
OznakaNazivBroj dozvole:Datum izdavanjaTip fonda
JP-M-24 Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "WVP BALANCED" 01-УП-51-86-4/2218.03.2022. Otvoreni investicioni fond
JP-A-23 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "WVP PREMIUM" 01-УП-51-356-4/1918.09.2019. Otvoreni investicioni fond
Nema podataka...
PozicijaIme i prezime
Investicioni menadžer Andrijana Popovska
Investicioni menadžer Snježana Rašić
  Na vrh