DUIF ''KRISTAL INVEST" a.d. Banja Luka

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima "'KRISTAL INVEST" a.d. Banja Luka
Skraćeni naziv DUIF ''KRISTAL INVEST" a.d. Banja Luka
Adresa Milana Rakića br.1
Grad Banja Luka
Država Bosna i Hercegovina
Matični broj01935615

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-1380/07
Datum rješenja o dozvoli23.04.2007.
Datum upisa u sudski registar29.06.2007.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Goran Klincov, Nenad Tomović

Kontakt podaci

Telefon 1+387 51 320 230
Telefon 2+387 51 307 266
Faks+
Email info@kristalinvest.com
Web adresahttp://www.kristalinvest.com

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):1.150.000,00
Nenovčani dio (u KM):0,00

Ukupan broj akcija (za a.d.):1150000
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.):1,00

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
THALER VERMOGENSVERWALTUNG GMBH - Ungargasse 63 1030 Wien 958.985,0095898583,39
Akcionarsko društvo za konsalting i menadžment „Kristal konsalting“ a.d. Kristal konsalting a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića 6 191.015,0019101516,61
photo
Ime i prezime Goran   Klincov
Funkcija Izvršni direktor Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo
photo
Ime i prezime Nenad   Tomović
Funkcija Izvršni direktor Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani pravnik Radno iskustvo 11
photo
Ime i prezime Georg   Thaler
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Master iz poslovne administracije Radno iskustvo 31
photo
Ime i prezime Tripko   Krgović
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo
photo
Ime i prezime Jelena   Mrkobrada
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo 12 godina
OznakaNazivBroj dozvole:Datum izdavanjaTip fonda
JP-A-6 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "Future fund" 01-УП-51-169-6/1717.07.2017. Otvoreni investicioni fond
JP-M-7 Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "Maximus fund" 01-УП-51-169-6/1717.07.2017. Otvoreni investicioni fond
Nema podataka...
PozicijaIme i prezime
Investicioni menadžer Dejan Jorgić
Investicioni menadžer Nataša Pekez
Investicioni menadžer Goran Klincov
  Na vrh