DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka
Skraćeni naziv DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića 139
Grad Banja Luka
Država Republika Srpska, BiH
Matični broj11041582

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 01-UP-051-2892/08, AIF: 01-UP-51-272-1/23 (12.05.2023.)
Datum rješenja o dozvoli10.07.2008.
Datum upisa u sudski registar06.08.2008.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Dragan Kajkut, Fatima Spahić

Kontakt podaci

Telefon 1+387 51 491-555
Telefon 2 
Faks+387 51 491-550
Email office@management-solutions.biz
Web adresahttp://www.management-solutions.biz

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):400.000,00
Nenovčani dio (u KM): 

Ukupan broj akcija (za a.d.): 
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.): 

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
Srđan Radulj Carice Milice 4, Banja Luka 400.000,000100,00
photo
Ime i prezime Dragan   Kajkut
Funkcija Izvršni direktor Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo
photo
Ime i prezime Fatima   Spahić
Funkcija Izvršni direktor Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani pravnik Radno iskustvo 22
photo
Ime i prezime Svjetlana   Vukajlović
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo
photo
Ime i prezime Aleksandra   Kujundžić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo 13
photo
Ime i prezime Olgica   Radić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo
OznakaNazivBroj dozvole:Datum izdavanjaTip fonda
JP-A-16 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "BORS INVEST FOND" 01-УП-51-477-4/1812.10.2018. Otvoreni investicioni fond
JP-M-11 Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "VB Fond" 01-УП-51-314-3/18 21.06.2018. Otvoreni investicioni fond
JP-A-18 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "AKTIVA INVEST FOND" 01-УП-51-425-5/1812.10.2018. Otvoreni investicioni fond
JP-M-17 Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "BALKAN INVESTMENT FOND" 01-УП-51-476-3/1812.10.2018. Otvoreni investicioni fond
JP-A-10 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "PROFIT PLUS" 01-УП-51-315-3/18 21.06.2018. Otvoreni investicioni fond
JP-A-25 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "MS Global Equity" 01-УП-51-22-3/2326.01.2023. Otvoreni investicioni fond
JP-A-19 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "VIB FOND" 01-УП-51-448-5/1812.10.2018. Otvoreni investicioni fond
Nema podataka...
Nema podataka...
  Na vrh