Vrste оdluka

Dopisi(1) Obavještenja(1) Odgovori na upit(4) Odluke(17) Pravilnici(12) Program rada(1) Rješenja(1.153) Standardi(1) Stavovi(3) Uvjerenja(1) Zaključci(5)
 Datum održavanjaOdluka
7327.08.2021. Rješenje kojim se Zoranu Vučenoviću izdaje dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF "WVP FUND MANAGEMENT" a.d. Banja Luka
8316.11.2021. Rješenje kojim se izdaje dozvola Srđanu Latinoviću za obavljanje poslova investicionog menadžera u Novoj banci a.d. Banja Luka, Odjeljenje kastodi poslova
7406.09.2021. Rješenje kojim se Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske a.d. Banja Luka daje dozvola za obavljanje djelatnosti faktoringa
9725.02.2022. Rješenje kojim se kastodi banci UNICREDIT BANK dd Mostar, Odjel poslovi skrbnika i depozitara produžava dozvola za obavljanje kastodi poslova,
10821.04.2022. Rješenje kojim se konstatuje da nisu ispunjeni uslovi za provođenje postupka druge emisije redovnih (običnih) akcija ponudom koja je upućena fizičkim ili pravnim licima u Bosni i Hercegovini, čiji broj ne može biti veći od deset, a koji nisu kvalifikovani investitori, emitenta "BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" a.d. Banja Luka
6411.06.2021. Rješenje kojim se Kristijanu Kreziću daje dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Strategic Investment" d.o.o. Banja Luka
6411.06.2021. Rješenje kojim se Kristijanu Kreziću odobrava sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Strategic Investment" d.o.o. Banja Luka
6310.06.2021. Rješenje kojim se Ljilji Marin daje dozvola za obavljanje funkcije člana upravnog odbora DUIF "Management Solutions" d.o.o. Banja Luka
3309.10.2020. Rješenje kojim se mijenja naziv otvorenog investicionog fonda FUTURE FUND i identifikacioni broj fonda;
9725.02.2022. Rješenje kojim se Momčilu Sekuliću odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje emitenta ”KOOPERATIVA“ a.d. Teslić


  Na vrh