Vrste оdluka

Dopisi(1) Obavještenja(1) Odgovori na upit(5) Odluke(18) Pravilnici(12) Program rada(1) Rješenja(1.217) Standardi(1) Stavovi(3) Uvjerenja(1) Zaključci(5)
 Datum održavanjaOdluka
2117.07.2020. Rješenje kojim se DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja registra udjela OMIF "VB FOND" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
10118.03.2022. Rješenje kojim se DUIF "WVP FUND MANAGEMENT" a.d. Banja Luka dje dozvola za osnivanje i upravljanje OMIF "WVP BALANCED"
3713.11.2020. Rješenje kojim se DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja knjige udjela OAIF "Polara Adriatic Fond" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
3713.11.2020. Rješenje kojim se DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja knjige udjela OAIF "Jahorina koin" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
3713.11.2020. Rješenje kojim se DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja knjige udjela OMIF"Privrednik invest" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
11617.06.2022. Rješenje kojim se DUIF „Strategic Investment“ d.o.o. Banja Luka oduzima dozvola za obavljanje poslova upravljanja investicionim fondovima data rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-52-310-2/21 od 11.06.2021. godine
11805.07.2022. Rješenje kojim se DUIF „Polara invest“ a.d. Banja Luka daje dozvola za spajanje OAIF „Polara adriatic fond“ pripajanjem OAIF „Jahorina Koin“
8101.11.2021. Rješenje kojim se Dušku Šuki izdaje dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora u DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka
6310.06.2021. Rješenje kojim se emitentu "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka dozvoljava jedinstveni prospekt za drugu emisiju obveznica javnom ponudom
8204.11.2021. Rješenje kojim se emitentu "KRAJINA OSIGURANjE" a.d. Banja Luka odobrava jedinstveni prospekt za treću emisiju redovnih akcija javnom ponudom


  Na vrh