Vrste оdluka

Dopisi(1) Obavještenja(1) Odgovori na upit(5) Odluke(18) Pravilnici(12) Program rada(1) Rješenja(1.217) Standardi(1) Stavovi(3) Uvjerenja(1) Zaključci(5)
 Datum održavanjaOdluka
9801.03.2022. Rješenje kojim se Draganu Kajkutu daje dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora u DUIF "Management Solutions" d.o.o. Banja Luka
11401.06.2022. Rješenje kojim se Draganu Kajkutu daje dozvola za obavljanje funkcije člana upravnog odbora DUIF "Management solutions" d.o.o. Banja Luka
2914.09.2020. Rješenje kojim se Draganu Kajkutu produžava dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF "Kristal invest" a.d. Banja Luka;
7915.10.2021. Rješenje kojim se Društvu za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Alfa Capital Management“ a.d. Banja Luka daje dozvola za poslovanje sa hartijama od vrijednosti i to brokerskih i poslova upravljanja porfeljom
6411.06.2021. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Strategic Investment" d.o.o. Banja Luka izdaje dozvola za poslovanje;
18914.12.2023. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicionim fondovima "WVP Fund Management" a.d. Banja Luka daje saglasnost na izmjene ugovora o oosnivanju
5616.04.2021. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Kristal invest" a.d. Banja Luka daje saglasnost na Pravila poslovanja
3604.11.2020. Rješenje kojim se DUIF "Management solutions" d.o.o. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja knjige udjela OAIF "Bors invest fond" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
3604.11.2020. Rješenje kojim se DUIF "Management solutions" d.o.o. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja knjige udjela OAIF "VIB FOND" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
3604.11.2020. Rješenje kojim se DUIF "Management solutions" d.o.o. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja knjige udjela OMIF "Balkan Investment Fond" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;


  Na vrh