Vrste оdluka

Dopisi(1) Obavještenja(1) Odgovori na upit(4) Odluke(17) Pravilnici(12) Program rada(1) Rješenja(1.153) Standardi(1) Stavovi(3) Uvjerenja(1) Zaključci(5)
 Datum održavanjaOdluka
14227.11.2015. Rješenje kojim utvrđuje se da za Ranka (Pero) Bojića, sa adresom Miljakovci 20, Prijedor, Gordanu (Pero) Zgonjanin, sa adresom Petra Kočića 32, Prijedor, i „FLOWER-ECO-DESING“ d.o.o. Prijedor (MB: 11038620) sa sjedištem u Trg Zorana Karlice bb, Prijedor, kao lica koja zajednički djeluju, postoji obaveza na objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “VETERINARSKA STANICA” Prijedor.
12426.06.2015. Rješenje kojima se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka daje saglasnost na izmjene Pravilnika o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti.
29426.12.2018. Rješenje kojimse berzanskom posredniku ''Raiffeisen CAPITAL“ a.d. Banja Luka, produžava se dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izdata Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-051-160/13 od 29.01.2013. godine i to za posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi).
13119.10.2022. Rješenje kojm se prihvata obavještenje emitenta "ZLATEL" a.d. Banja Luka o promjeni pravne forme
34024.12.2019. Rješenje o davanju saglasnosti za Natašu Smiljanić za obavljanje poslova rukovodioca Odjeljenja kastodi poslova u Novoj banci a.d. Banja Luka.
35116.03.2020. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer Nikoli Saviću u Novoj banci a.d. Banja Luka – Odjeljenje kastodi poslova koje obavlja poslove banke depozitara.
10918.02.2015. Rješenje o priznavanju zvanja investicionog menadžera Aleksandru Antonijeviću.
32216.08.2019. Rješenje o prihvatanju obavještenja emitenta "TOPLANA" a.d. Banja Luka o promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
22703.08.2017. Rješenje o proglašenju prve emisije obveznica emitenta "Elvaco Steel" d.o.o. Bijeljina neuspješnom.
31704.07.2019. Rješenje o promjeni pravne forme akcionarskog društva Kamenolomi Zvornik u društvo sa ograničenom odgovornošću.


  Na vrh