Vrste оdluka

Dopisi(1) Obavještenja(1) Odgovori na upit(5) Odluke(18) Pravilnici(12) Program rada(1) Rješenja(1.217) Standardi(1) Stavovi(3) Uvjerenja(1) Zaključci(5)
 Datum održavanjaOdluka
11617.06.2022. Rješenje kojim Aleksandru Čoliću prestaje da važi dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora u DUIF „Strategic Investment“ d.o.o. Banja Luka
8603.12.2021. Rješenje kojim prestaje da važi rješenje kojim je Dušku Šuki data dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora u DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka
8603.12.2021. Rješenje kojim prestaju da važe rješenja kojima je imenovan upravni odbor BDD "Monet broker" a.d. Banja Luka
10821.04.2022. Rješenje kojim se "STEEL MEHANIKA" d.o.o. Derventa, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje emitenta "METAL" a.d. Gradiška
4910.02.2021. Rješenje kojim se Aleksandru Vuksanu produžava dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka
6411.06.2021. Rješenje kojim se Aleksandru Čoliću daje dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora u Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Strategic Investment" d.o.o. Banja Luka
8316.11.2021. Rješenje kojim se Aleksandru Čoliću izdaje dovola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicionog menadžera u DUIF "STRATEGIC INVESTMENT" d.o.o. Banja Luka
8603.12.2021. Rješenje kojim se BDD "Monet broker" a.d. Banja Luka izdaje dozvola za obavljanje brokerskih, dilerskih, poslova agenta emisije, investicionog savjetovanja, poslova podrške tržištu, poslova preuzimaoca emisije i poslova upravljanja portfeljom
3125.09.2020. Rješenje kojim se BDD "Monet broker" a.d. Banja Luka produžava dozvola za obavljanje poslova agenta emisije;
3827.11.2020. Rješenje kojim se berzanskom posredniku Advantis broker ad Banja Luka produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti


  Na vrh