Uputstva i odluke


 NazivBrojDatumVelicina Veličina
Dopune smjernica za procjenu rizika i provođenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti za obveznike u nadležnosti Komisije za hartije od vrijednosti -26.01.2024. 120,21 KB
Uputstvo o formi i sadržaju mišljenja uprave emitenta o objavljenoj ponudi za preuzimanje emitenta 69/2302.08.2023. 155,60 KB
Odluka o oslobađanju od plaćanja naknade u postupku izdavanja dozvole za poslovanje društvima za faktoring -21.04.2022. 224,71 KB
Odluka o oslobađanju od obaveze plaćanja naknada -25.02.2022. 646,11 KB
Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srske -28.12.2017. 255,92 KB
Odluka o smanjenju naknada -10.02.2017. 85,82 KB
Izmjene i dopune smjernica za procjenu rizika i provođenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti za obveznike u nadležnosti Komisije za hartije od vrijednosti -15.12.2016. 100,60 KB
Odluka o ozmjenama i dopunama tarife naknada 28/1608.04.2016. 138,95 KB
Odluka o privremenom smanjenju i oslobađanju od naknada -28.12.2015. 67,77 KB
Odluka o provedbi restriktivnih mjera utvrđenih rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1267 (1999) i drugih vezanih rezolucija -09.11.2015. 179,24 KB
Smjernice za procjenu rizika i provođenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti za obveznike u nadležnosti Komisije za hartije od vrijednosti -09.09.2015. 2,62 MB
Odluka o oslobađanju od plaćanja naknada -03.03.2014. 52,76 KB
Odluka o izmjeni Odluke o smanjenju naknada broj 01-021-612/13, od 04.04.2013. godine -05.02.2014. 51,93 KB
Odluka o izmjeni Odluke o smanjenju naknada -12.07.2013. 46,19 KB
Odluka o smanjenju naknada -05.04.2013. 83,16 KB
Odluka o promjeni tarife naknada -16.11.2012. 118,50 KB
Odluka o oslobađanju naknada - Berzanski posrednici -09.10.2012. 71,16 KB
Standardi korporativnog upravljanja 117/1125.11.2011. 1,77 MB
Odluka o smanjenju naknada - Emitenti -28.10.2010. 85,70 KB
Odluka o oslobađanju naknada - Berzanski posrednici -22.10.2010. 57,37 KB
Smjernice za primjenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti za obveznike u nadležnosti Komisije za hartije od vrijednosti -16.06.2010. 281,14 KB
Uputstvo o formi i sadržaju mišljenja uprave emitenta o objavljenoj ponudi za preuzimanje emitenta 75/0917.08.2009. 122,65 KB
Uputstvo o sadržaju web stranica ovlašćenih učesnika na tržištu kapitala 29/0915.04.2009. 187,07 KB
Uputstvo o sadržaju revizorskih izvještaja za investicione fondove i emitente sa javno emitovanim hartijama od vrijednosti 29/0915.04.2009. 131,87 KB
Uputstvo o načinu uvida javnosti u spisak akcionara emitenta hartija od vrijednosti 29/0915.04.2009. 103,91 KB

  Na vrh