OznakaNaziv emitentaPonudilac (lica koja zajednički djeluju)Datum nastanka obaveze% vlasništva
PIBB-R-D "Naša Banka" a.d. Bijeljina „Galens Invest“ d.o.o. Novi Sad 05.04.2023.18,21000% 19.05.2023.
PIBB-R-D "Naša Banka" a.d. Bijeljina „G-Inženjering“ d.o.o. Zvornik 05.04.2023.3,38000% 19.05.2023.
PIBB-R-D "Naša Banka" a.d. Bijeljina „GI Finance“ d.o.o. Zvornik 05.04.2023.9,41000% 19.05.2023.
  Na vrh