[VLTG-R-A] Veletrgvoina a.d. Gradiška

  
Oznaka VLTG-R-A
Naziv emitenta Veletrgvoina a.d. Gradiška
Ime i prezime / naziv vlasnika Darko Šljivar
Broj HOV3.365.520
Način sticanja blok posao
% u kapitalu emitenta55,89000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze2.8.2023.
Zabranjeno pravo glasa 7.8.2023.
Utvrđena obaveza
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude 23.8.2023.
Preuzimanje u toku? 5.9.2023.
Preuzimanje završeno? 10.10.2023.
  Na vrh