[PIBB-R-D] "Naša Banka" a.d. Bijeljina

  
Oznaka PIBB-R-D
Naziv emitenta "Naša Banka" a.d. Bijeljina
Ime i prezime / naziv vlasnika „Galens Invest“ d.o.o. Novi Sad
Broj HOV6.045.415
Način sticanja Na Berzi
% u kapitalu emitenta22,24030%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja)22,24030%
Datum nastanka obaveze5.4.2023.
Zabranjeno pravo glasa 5.4.2023.
Utvrđena obaveza
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude 28.4.2023.
Preuzimanje u toku? 19.5.2023.
Preuzimanje završeno?
  Na vrh