[GRDA-R-A] "GRAĐA" a.d. Banja Luka

  
Oznaka GRDA-R-A
Naziv emitenta "GRAĐA" a.d. Banja Luka
Ime i prezime / naziv vlasnika "METAL" a.d. Banja Luka
Broj HOV317.704
Način sticanja na berzi
% u kapitalu emitenta6,64000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze30.8.2007.
Zabranjeno pravo glasa 3.12.2007.
Utvrđena obaveza 3.12.2007.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh