[FKNO-R-A] "FARMA KOKA NOSILjA" a.d. Milići

  
Oznaka FKNO-R-A
Naziv emitenta "FARMA KOKA NOSILjA" a.d. Milići
Ime i prezime / naziv vlasnika Živojin Zarić
Broj HOV686.416
Način sticanja --
% u kapitalu emitenta30,00000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze6.12.2005.
Zabranjeno pravo glasa 6.12.2005.
Utvrđena obaveza 5.4.2007.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh