[TRDB-R-A] "TRUDBENIK" a.d. Doboj

  
Oznaka TRDB-R-A
Naziv emitenta "TRUDBENIK" a.d. Doboj
Ime i prezime / naziv vlasnika "AIKON" d.o.o. Zagreb
Broj HOV6.023.747
Način sticanja Na berzi
% u kapitalu emitenta30,39000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze19.1.2012.
Zabranjeno pravo glasa 9.7.2012.
Utvrđena obaveza 25.3.2014.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh