[RDGR-R-A] "RADNIK GRADNjA" a.d. Modriča

  
Oznaka RDGR-R-A
Naziv emitenta "RADNIK GRADNjA" a.d. Modriča
Ime i prezime / naziv vlasnika "KOMPANIJA DUŠANIĆ" d.o.o. Prnjavor
Broj HOV257.691
Način sticanja na berzi
% u kapitalu emitenta29,99000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze25.1.2005.
Zabranjeno pravo glasa
Utvrđena obaveza 16.3.2005.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh