[CMEG-R-A] "ČAJAVEC-MEGA" a.d. Banja Luka

  
Oznaka CMEG-R-A
Naziv emitenta "ČAJAVEC-MEGA" a.d. Banja Luka
Ime i prezime / naziv vlasnika „CELEP družba za investicije“ d.o.o. Sežana
Broj HOV1.170.000
Način sticanja na berzi
% u kapitalu emitenta10,53000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze29.10.2020.
Zabranjeno pravo glasa
Utvrđena obaveza 13.11.2020.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh