[TENA-R-A] "TENA" a.d. Teslić

  
Oznaka TENA-R-A
Naziv emitenta "TENA" a.d. Teslić
Ime i prezime / naziv vlasnika Vasil Tanušev
Broj HOV557.275
Način sticanja privatizacija
% u kapitalu emitenta30,03000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze6.9.2007.
Zabranjeno pravo glasa 10.10.2007.
Utvrđena obaveza 20.11.2007.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude 22.10.2007.
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh