[RZVT-R-A] "RAZVITAK" a.d. Doboj

  
Oznaka RZVT-R-A
Naziv emitenta "RAZVITAK" a.d. Doboj
Ime i prezime / naziv vlasnika "ELGRAD" d.o.o. Teslić
Broj HOV2.063.627
Način sticanja na berzi
% u kapitalu emitenta34,61000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze8.2.2008.
Zabranjeno pravo glasa 13.2.2008.
Utvrđena obaveza 21.3.2008.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh