[SKLC-R-A] "SOKOLAC" a.d. Sokolac

  
Oznaka SKLC-R-A
Naziv emitenta "SOKOLAC" a.d. Sokolac
Ime i prezime / naziv vlasnika Risto Gojković
Broj HOV1.617.103
Način sticanja na berzi
% u kapitalu emitenta51,07000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze29.8.2007.
Zabranjeno pravo glasa 29.8.2007.
Utvrđena obaveza 16.10.2007.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh