[KLRC-R-A] "KALUĐERICA" A.D. PETROVO

  
Oznaka KLRC-R-A
Naziv emitenta "KALUĐERICA" A.D. PETROVO
Ime i prezime / naziv vlasnika ILIĆ DRAGIŠA
Broj HOV277.880
Način sticanja Na berzi
% u kapitalu emitenta45,03000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze8.8.2006.
Zabranjeno pravo glasa
Utvrđena obaveza 3.8.2006.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh