[HMPR-R-A] "HEMOPRODUKT" a.d. Doboj

  
Oznaka HMPR-R-A
Naziv emitenta "HEMOPRODUKT" a.d. Doboj
Ime i prezime / naziv vlasnika Dimitrije Tatić
Broj HOV3.037.547
Način sticanja na berzi
% u kapitalu emitenta41,38000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze5.9.2003.
Zabranjeno pravo glasa 13.10.2004.
Utvrđena obaveza 10.8.2004.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh