[UNGR-R-A] "UNICEP GROUP" a.d. Banja Luka

  
Oznaka UNGR-R-A
Naziv emitenta "UNICEP GROUP" a.d. Banja Luka
Ime i prezime / naziv vlasnika Goran Avlijaš
Broj HOV48.387
Način sticanja na berzi
% u kapitalu emitenta25,63000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze16.3.2006.
Zabranjeno pravo glasa 29.3.2006.
Utvrđena obaveza 11.5.2006.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh