[SMUS-R-A] "ŠUMAUSLUGE" a.d. Gradiška

  
Oznaka SMUS-R-A
Naziv emitenta "ŠUMAUSLUGE" a.d. Gradiška
Ime i prezime / naziv vlasnika Milutin Panić
Broj HOV169.103
Način sticanja na berzi
% u kapitalu emitenta29,50000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze25.11.2005.
Zabranjeno pravo glasa 17.1.2006.
Utvrđena obaveza 17.1.2006.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh