[RMSP-R-A] "ROMANINKA SPRIND" a.d. Sokolac

  
Oznaka RMSP-R-A
Naziv emitenta "ROMANINKA SPRIND" a.d. Sokolac
Ime i prezime / naziv vlasnika Slobodan Pavlović
Broj HOV554.309
Način sticanja emisija
% u kapitalu emitenta43,84000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze22.9.2005.
Zabranjeno pravo glasa 11.10.2005.
Utvrđena obaveza 7.11.2005.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh