[ATZV-R-A] "AUTOTRANSPORT" a.d. Zvornik

  
Oznaka ATZV-R-A
Naziv emitenta "AUTOTRANSPORT" a.d. Zvornik
Ime i prezime / naziv vlasnika "GRAND OSIGURANjE" a.d. Zvornik
Broj HOV780.066
Način sticanja na berzi
% u kapitalu emitenta34,28000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze22.8.2003.
Zabranjeno pravo glasa
Utvrđena obaveza
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh