[SKCN-R-A] "SOKOČNICA" a.d. Šipovo

  
Oznaka SKCN-R-A
Naziv emitenta "SOKOČNICA" a.d. Šipovo
Ime i prezime / naziv vlasnika Marko Savović
Broj HOV1.603.647
Način sticanja na berzi
% u kapitalu emitenta53,98000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja)55,66350%
Datum nastanka obaveze19.5.2008.
Zabranjeno pravo glasa 23.5.2008.
Utvrđena obaveza 5.9.2008.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude 17.6.2008.
Preuzimanje u toku? 15.6.2023.
Preuzimanje završeno?
  Na vrh