[TENA-R-A] "TENA" a.d. Teslić

  
Oznaka TENA-R-A
Naziv emitenta "TENA" a.d. Teslić
Ime i prezime / naziv vlasnika "LIGNACON" d.o.o. Teslić
Broj HOV218.455
Način sticanja --
% u kapitalu emitenta11,77000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze6.9.2007.
Zabranjeno pravo glasa 10.10.2007.
Utvrđena obaveza 20.11.2007.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude 22.10.2007.
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh