[UZLM-R-A] "UZLOMAC" a.d. Kotor Varoš

  
Oznaka UZLM-R-A
Naziv emitenta "UZLOMAC" a.d. Kotor Varoš
Ime i prezime / naziv vlasnika Stojan Kalabić
Broj HOV210.000
Način sticanja Na berzi
% u kapitalu emitenta24,52000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze14.9.2006.
Zabranjeno pravo glasa
Utvrđena obaveza 27.2.2012.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh