[PROM-R-A] TP "PROMET" a.d. Prnjavor

  
Oznaka PROM-R-A
Naziv emitenta TP "PROMET" a.d. Prnjavor
Ime i prezime / naziv vlasnika Petar Dušanić
Broj HOV2.075.745
Način sticanja Na berzi
% u kapitalu emitenta22,70000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze30.6.2008.
Zabranjeno pravo glasa
Utvrđena obaveza 27.3.2012.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh