[VTNK-R-A] "VITINKA" a.d. Kozluk

  
Oznaka VTNK-R-A
Naziv emitenta "VITINKA" a.d. Kozluk
Ime i prezime / naziv vlasnika "DRINA KOMERC" d.o.o. Zvornik
Broj HOV16.806
Način sticanja Na berzi
% u kapitalu emitenta1,02000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze3.1.2008.
Zabranjeno pravo glasa
Utvrđena obaveza 22.1.2013.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh