[FKNO-R-A] "FARMA KOKA NOSILjA" a.d. Milići

  
Oznaka FKNO-R-A
Naziv emitenta "FARMA KOKA NOSILjA" a.d. Milići
Ime i prezime / naziv vlasnika "ALFA TRADE" d.o.o. Zvornik
Broj HOV46.900
Način sticanja na berzi
% u kapitalu emitenta2,05000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze6.12.2005.
Zabranjeno pravo glasa 6.12.2005.
Utvrđena obaveza 5.4.2007.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh