[HGPT-R-A] "Hercegovinaputevi" a.d. Trebinje

  
Oznaka HGPT-R-A
Naziv emitenta "Hercegovinaputevi" a.d. Trebinje
Ime i prezime / naziv vlasnika Šćepanović Milodrag
Broj HOV1.224.075
Način sticanja Na Berzi
% u kapitalu emitenta55,72000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja)78,65080%
Datum nastanka obaveze29.5.2023.
Zabranjeno pravo glasa 1.6.2023.
Utvrđena obaveza
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude 29.6.2023.
Preuzimanje u toku? 11.7.2023.
Preuzimanje završeno? 14.8.2023.
  Na vrh