[LIMR-R-A] "LIM" a.d. Rudo

  
Oznaka LIMR-R-A
Naziv emitenta "LIM" a.d. Rudo
Ime i prezime / naziv vlasnika Đorđe Pecikoza
Broj HOV486.417
Način sticanja Na berzi
% u kapitalu emitenta40,33000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze7.9.2008.
Zabranjeno pravo glasa 17.7.2008.
Utvrđena obaveza 27.8.2008.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh