[ATZV-R-A] "AUTOTRANSPORT" a.d. Zvornik

  
Oznaka ATZV-R-A
Naziv emitenta "AUTOTRANSPORT" a.d. Zvornik
Ime i prezime / naziv vlasnika "ALFA TRADE MG" d.o.o. Zvornik
Broj HOV49.073
Način sticanja na berzi
% u kapitalu emitenta2,15000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze22.8.2003.
Zabranjeno pravo glasa
Utvrđena obaveza
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh