[CSGN-R-A] "CRVENI SIGNAL" a.d. Gradiška

  
Oznaka CSGN-R-A
Naziv emitenta "CRVENI SIGNAL" a.d. Gradiška
Ime i prezime / naziv vlasnika "ECO TRADE" d.o.o. Gradiška
Broj HOV78.253
Način sticanja na berzi
% u kapitalu emitenta25,00000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze4.7.2005.
Zabranjeno pravo glasa 25.7.2005.
Utvrđena obaveza 22.8.2005.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh