[BOSK-R-A] RK "Boska" a.d. Banja Luka

  
Oznaka BOSK-R-A
Naziv emitenta RK "Boska" a.d. Banja Luka
Ime i prezime / naziv vlasnika „Kaboss Pro“ d.o.o. Beograd
Broj HOV6.540.801
Način sticanja Na Berzi
% u kapitalu emitenta28,57000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze18.5.2023.
Zabranjeno pravo glasa 18.5.2023.
Utvrđena obaveza
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude 13.6.2023.
Preuzimanje u toku? 21.6.2023.
Preuzimanje završeno?
  Na vrh