[PROM-R-A] TP "PROMET" a.d. Prnjavor

  
Oznaka PROM-R-A
Naziv emitenta TP "PROMET" a.d. Prnjavor
Ime i prezime / naziv vlasnika "KOMPANIJA DUŠANIĆ" d.o.o. Prnjavor
Broj HOV195.482
Način sticanja Na berzi
% u kapitalu emitenta2,13000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze30.6.2008.
Zabranjeno pravo glasa
Utvrđena obaveza
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh