[PSHL-R-A] "PRERADA SA HLADNjAČOM" a.d. Zvornik

  
Oznaka PSHL-R-A
Naziv emitenta "PRERADA SA HLADNjAČOM" a.d. Zvornik
Ime i prezime / naziv vlasnika "GRAND OSIGURANjE" a.d. Zvornik
Broj HOV585.432
Način sticanja na berzi
% u kapitalu emitenta29,00000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze8.8.2003.
Zabranjeno pravo glasa
Utvrđena obaveza
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh