Kontakt


Radno vrijeme: od 08:00 do 16:00
Adresa: Vuka Karadžića 6, 78 000 Banja Luka
Telefon: + 387 (0)51 218 362; 218 356
Faks:+ 387 (0)51 218 361
E-Mail: kontakt@secrs.gov.ba
Broj računa:
5672412200000215 - ''Atos bank'' a.d. Banja Luka


  Na vrh