Obavještenja

Obavještenje

U cilju promocije i unapređenja tržišta hartija od vrijednosti Republike Srpske, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je na 187. sjednici održanoj dana 24.11.2023. godine donijela odluku o oslobađanju od obaveze plaćanja naknade za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja broker, investicioni menadžer i investicioni savjetnik za sve kandidate koji ispunjavanju uslove za polaganje pomenutih stručnih ispita i koji podnesu zahtjev za polaganje zaključno sa 31.12.2024.godine.

Isto tako, ovim putem obavještavamo javnost i potencijalne kandidate da je izvršeno ažuriranje ispitnih pitanja za sva pomenuta zvanja i ista se mogu vidjeti u rubrici ''POLAGANjE ISPITA - Ispiti za sticanje zvanja''.

Priložen fajl

Obavještenje

O uspostavljanju evidencije pružalaca usluga povezanih sa virtuelnim valutama i nadležnostima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske u pogledu sprovođenja zakonskih odredbi

Priložen fajl

Obavještenje

Akcionarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje emitenta „SBL Invest“ a.d. Banja Luka

Priložen fajl

Obavještenje

Akcionarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje emitenta Zlatel a.d. Banja Luka

Priložen fajl

Upozorenje

Investiorima na tržištu hartija od vrijednosti o obavezi dostaljanja obavještenja iz člana 274. Zakona

Priložen fajl
Prikaži sve 
 Odluke
 Novosti

 
  Na vrh