Indeks emitenata koji su upisani 2019. godine

Datum upisaOznakaReg. brojNaziv emitentaDatumUpisaNazivEmitentareg_brojoznakaid
19.03.2019. 03-22-24/19 OPŠTINA MILIĆI 19.3.2019 0:00:00ОПШТИНА МИЛИЋИ03-22-24/19 163fd709-f2b6-4838-a537-ebe0f5d1917e
  Na vrh