[CRES] Mikrokreditno društvo "CREDIS" akcionarsko društvo Banja Luka

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 28.08.2020.

Emitent

OznakaCRES
Naziv Mikrokreditno društvo "CREDIS" akcionarsko društvo Banja Luka
Broj u registru emitenata 04-903-126/16
Broj registarskog uloška57-02-0003-16
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.28.10.2016.
Šifra djelatnosti64.92
Oblik organizovanja Zatvoreno akcionarsko društvo
Adresa Knjaza Miloša 3a
Telefon+ 387 51 492 892
Fax+ 387 51 456 681
Email info@credis.ba
Web adresahttp://www.credis.ba

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
NazivSjedišteProcenat
"Osiguranje AURA" a.d. Banja Luka 30,00 %

Akcijski kapital

Iznos (u KM)1.000.000

Akcije:

Vrsta akcijaBrojNom. vrijednostVrijednost
Redovne/obične 10.000100,001.000.000

Direktor

Dragan Katana

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Saša Vučenović Predsjednik
Bojan Burazor Član
Miodrag Čoprka Član

Nadzorni odbor

Nema podataka

Vrsta emisijeRb. EmisijeVrsta HOVKlasa HOVEmitovanoNom. vrijednostUkupnoDatum odluke o emisijiDatum odobrenja prospekta
Javna ponuda 6 Obveznice  1.5001000,001.500.00016.07.2020.06.08.2020.
Javna ponuda 5 Obveznice  8001000,00800.00019.09.2019.14.11.2019.
Javna ponuda 4 Obveznice Није дефинисано1.0001000,001.000.00022.04.2019.11.06.2019.
Javna ponuda 3 Obveznice  1.0001000,001.000.00010.10.2018.16.11.2018.
Javna ponuda 2 Obveznice  1.5001000,00928.00026.01.2018.16.02.2018.
Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za 10 fizičkih ili pravnih lica u RS, a koji nisu kvalifikovani investitori 1 Obveznice  8701000,00870.00029.08.2017.21.09.2017.
Emisija bez obaveze izrade prospekta - simultano osnivanje / zatvorenog a.d. 1 Akcije Класа А10.000100,001.000.00015.06.2016. 
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh