[] OPŠTINA ŠEKOVIĆI

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 06.12.2019.

Emitent

Oznaka 
Naziv OPŠTINA ŠEKOVIĆI
Broj u registru emitenata 03-25-115/19
Broj registarskog uloška 
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.06.12.2019.
Šifra djelatnosti84.11
Oblik organizovanja Grad/opština
Adresa Josipa Kovačevića 3
Telefon+ 387 56 654 600
Fax 
Email opst.sekovici@gmail.com
Web adresahttp://www.sekovici.org

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
Nema podataka

Akcijski kapital

Iznos (u KM) 

Akcije:

Nema podataka

Direktor

direktora Izaberite

Upravni odbor

Nema podataka

Nadzorni odbor

Nema podataka

Nema podataka
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh