Ukupna nominalna kapitalizacija: 10.898.632.391 KM
Ukupno aktivnih emitenata: 659

Posljednje promjene

Datum upisaOznakaReg. brojNaziv emitentaOpis promjene
20.04.2018. 02-1-235/07 GRAD BANjA LUKA Proglašava se druga emisija obveznica javnom ponudom uspješmom i upisuje u Registar emitenata hartija od vrijednosti.
16.04.2018.NBLB05-9-511 "UNICREDIT BANK" a.d. Banja Luka Promjena člana nadzornog odbora
11.04.2018.SGUM04-329-358 Preduzeće "SOKO-GUMA" a.d. Ljubinje Brisanje emitenta iz registra
03.04.2018.SFTS04-458-542 Preduzeće "SOKO-FTS" a.d. Ljubinje Brisanje emitenta iz registra
30.03.2018.VDPV04-710-147/05 Komunalno preduzeće "VODOVOD" a.d. Prnjavor Promjena lica ovlaštenog za zastupanje i promjena članova nadzornog odbora
23.03.2018.KMPD04-720-36/06 Akcionarsko društvo "KOMPRED" a.d. Ugljevik Promjena lica ovlaštenog za zastupanje i promjena člana nadzornog odbora
23.03.2018.BDLA04-844-79/09 Komunalno preduzeće "BUDUĆNOST" akcionarsko društvo Laktaši Promjena funkcije lica ovlašćenog za zastupanje, umjesto v.d. direktora upisuje se direktor društva
22.03.2018. 04-903-126/16 Mikrokreditno društvo "CREDIS" akcionarsko društvo Banja Luka Proglašava se druga emisija obveznica javnom ponudom uspješnom i upisuje u Registar emitenata
20.03.2018.KRLB05-6-388 "ADDIKO BANK" a.d. Banja Luka Upis predsjednika i članova uprave banke
15.03.2018.JHKP07-27-528 Akcijski zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "JAHORINA KONSEKO INVEST" a.d. Pale- u preoblikovanju Promjena naziva fonda

Indeks svih emitenata po oznakama

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z

Indeks svih emitenata po godini upisa

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Pretraga emitenata


Pretraga emitenta po licima


  Na vrh