Ukupna nominalna kapitalizacija: 10.189.805.460 KM
Ukupno aktivnih emitenata: 621

  Napomena:

U skladu sa članom 7. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, podaci u Registar emitenata se unose na osnovu prijave emitenata, te je za ažurnost podataka odgovornost na emitentima.Posljednje promjene

Datum upisaOznakaReg. brojNaziv emitentaOpis promjene
22.10.2020.OSLB04-714-15/06 Akcionarsko društvo Novinsko izdavačko štamparsko preduzeće "OSLOBOĐENjE" Banja Luka Brisanje emitenta iz registra
22.10.2020.ZVPT04-159-174 Akcionarsko društvo za održavanje i zaštitu puteva "ZVORNIKPUTEVI" Zvornik Proglašava se druga emisija akcija javnom ponudom uspješnom i upisuje u Registar emitenata.
21.10.2020.AURS04-905-125/18 Mikrokreditno društvo "AURIS" akcionarsko društvo Banja Luka Proglašava se prva emisija obveznica uspješnom i upisuje u Registar emitenata.
19.10.2020.VDKZ04-608-20/04 OJDKP "VODOVOD" a.d. Kozarska Dubica Promjena direktora i članova Nadzornog odbora.
19.10.2020.KRLB05-6-388 "ADDIKO BANK" a.d. Banja Luka Promjena predsjednika Uprave i promjena predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.
15.10.2020.POST04-473-1/03 "PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Banja Luka Promjena člana Uprave i promjena funkcije članova Nadzornog odbora.
14.10.2020.TLKM04-498-36/03 Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka Promjena firme povezanog pravnog lica.
13.10.2020.VSZV04-271-295 Akcionarsko društvo "VETERINARSKA STANICA" Zvornik Promjena šifre djelatnosti, direktora i članova Upravnog odbora.
13.10.2020.GRDP04-182-200 Građevinsko preduzeće "GRADIP" a.d. Prnjavor Promjena člana Upravnog odbora.
06.10.2020.KRJN04-98-111 Građevinsko preduzeće "KRAJINA" a.d. Banja Luka Promjena članova Upravnog odbora.

Indeks svih emitenata po oznakama

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z

Indeks svih emitenata po godini upisa

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Pretraga emitenata


Pretraga emitenta po licima


  Na vrh