Ukupna nominalna kapitalizacija: 10.835.469.411 KM
Ukupno aktivnih emitenata: 654

Posljednje promjene

Datum upisaOznakaReg. brojNaziv emitentaOpis promjene
19.10.2018. 04-834-27/09 Javno preduzeće šumarstva "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Sokolac Promjena lica ovlaštenog za zastupanje, promjena izvršnih direktora i članova nadzornog odbora
18.10.2018. 04-905-125/18 Mikrokreditno društvo "AURIS" akcionarsko društvo Banja Luka Upis emitenta u registar
17.10.2018. 04-834-27/09 Javno preduzeće šumarstva "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Sokolac U skladu sa članom 60. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti proglašava se prva emisija obveznica uspješnom i upisuje se u Registar emitenata.
17.10.2018.AURO06-9-250/07 Akcionarsko društvo za osiguranje "OSIGURANjE AURA" Banja Luka Upis povezanog pravnog lica u kojima emitent ima učešće u kapitalu
16.10.2018.INTL04-287-312 Akcionarsko društvo fabrika montažnih kuća "INTAL" Milići Brisanje emitenta iz registra
10.10.2018.CMEG04-251-275 "ČAJAVEC-MEGA" investicije, upravljanje i nekretnine a.d. Banja Luka Promjena lica ovlaštenog za zastupanje i promjena članova upravnog odbora
10.10.2018.KMNL04-217-237 Akcionarsko društvo "KAMENOLOMI" Zvornik Promjena lica ovlaštenog za zastupanje i promjena članova upravnog odbora
09.10.2018.CRRF04-903-126/16 Mikrokreditno društvo "CREDIS" akcionarsko društvo Banja Luka Promjena sjedišta društva
08.10.2018.KMCB05-12-230/06 KOMERCIJALNA BANKA a.d. Banja Luka Promjena sjedišta banke
08.10.2018.PIBB05-3-233 PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK a.d. Slobomir Bijeljina Upis člana uprave

Indeks svih emitenata po oznakama

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z

Indeks svih emitenata po godini upisa

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Pretraga emitenata


Pretraga emitenta po licima


  Na vrh