Ukupna nominalna kapitalizacija: 10.876.251.011 KM
Ukupno aktivnih emitenata: 677

Posljednje promjene

Datum upisaOznakaReg. brojNaziv emitentaOpis promjene
18.10.2017.NBLB05-9-511 "UNICREDIT BANK" a.d. Banja Luka Prpmjena članova nadzornog odbora
17.10.2017.OCJH04-490-27/03 Akcionarsko društvo Olimpijski centar "JAHORINA" Pale Promjena lica ovlaštenog za zastupanje, promjena izvršnih direktora i promjena članova nadzornog odbora
16.10.2017.RUDI04-326-355 Akcionarsko društvo "RUDING" Ugljevik Brisanje emitenta iz registra
12.10.2017.BOBS04-765-112/07 Komunalno preduzeće "BOBAS" a.d. Kotor Varoš Promjena lica ovlaštenog za zastupanje i promjena članova nadzornog odbora
11.10.2017. 04-887-191/11 Akcionarsko društvo "NOVI JELŠINGRAD" Fabrika alatnih mašina Banja Luka Brisanje emitenta iz registra
11.10.2017.KMTB04-42-48 Akcionarsko društvo "KOMUNALNO" Trebinje Promjena lica ovlaštenog za zastupanje i promjena članova upravnog odbora
06.10.2017.DVAN04-30-33 Akcionarsko društvo "DUVAN" Bratunac Brisanje emitenta iz registra
06.10.2017.KMCB05-12-230/06 KOMERCIJALNA BANKA a.d. Banja Luka Upis člana uprave
04.10.2017.INVP07-18-420 Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "INVEST NOVA FOND" a.d. Bijeljina Upisuje se druga emisija akcije u Registar emitenata po osnovu smanjenja osnovnog kapitala u postupku preoblikovanja odvajanjem dijela imovine radi osnivanja Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom "Invest nova"
02.10.2017.AKBR07-31-46/06 Zatvoreno akcionarsko društvo "GREEN BLUE" Banja Luka Promjena lica ovlaštenog za zastupanje

Indeks svih emitenata po oznakama

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z

Indeks svih emitenata po godini upisa

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Pretraga emitenata


Pretraga emitenta po licima


  Na vrh