Ukupna nominalna kapitalizacija: 10.428.803.822 KM
Ukupno aktivnih emitenata: 638

Posljednje promjene

Datum upisaOznakaReg. brojNaziv emitentaOpis promjene
22.07.2019. 04-753-45/07 "UNAPLOD" a.d. Kozarska Dubica Brisanje emitenta iz registra
19.07.2019.JDNS04-249-273 Građevinsko preduzeće "JEDINSTVO" a.d. Gradiška Brisanje emitenta iz registra
18.07.2019.KDVO06-8-84/05 Akcionarsko društvo za osiguranje "DUNAV OSIGURANjE" Banja Luka U skladu sa članom 60.Zakona o tržištu hartija od vrijednosti upisuje se trinaesta emisija akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala.
16.07.2019. 09-2-62/19 Mikrokreditna fondacija "PRO FIN" Istočno Sarajevo Upis emitenta u registar
16.07.2019. 03-23-61/19 OPŠTINA VLASENICA Upis emitenta u registar
12.07.2019.CRRF04-903-126/16 Mikrokreditno društvo "CREDIS" akcionarsko društvo Banja Luka Proglašava se četvrta emisija obveznica javnom ponudom uspješnom i upisuje u Registar emitenata.
10.07.2019.SODJ06-6-498 "WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GRUOP" a.d. Banja Luka Brisanje člana upravnog odbora Gorana Mandića zbog podnesene ostavke
10.07.2019.CRHV07-26-483 CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka Upis četvrte emisije akcija u zatvorenom akcionarskom društvu po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital
09.07.2019.HPKD04-482-18/03 "HPK" hemijska prerada kukuruza a.d. Kozarska Dubica Promjena izvršnih direktora
08.07.2019.ZIBL04-629-68/04 ZAVOD ZA IZGRADNjU a.d. Banja Luka Promjena članova upravnog odbora i promjena kontakt podataka društva

Indeks svih emitenata po oznakama

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z

Indeks svih emitenata po godini upisa

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Pretraga emitenata


Pretraga emitenta po licima


  Na vrh