DUIF "AKTIVA INVEST" a.d. Banja Luka

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima "AKTIVA INVEST" a.d.Banja Luka
Skraćeni naziv DUIF "AKTIVA INVEST" a.d. Banja Luka
Adresa Prvog krajiškog korpusa bb
Grad Banja Luka
Poštanski broj78000
Država Bosna i Hercegovina

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 01-UP-051-2032/10
Datum rješenja o dozvoli21.07.2010.
Datum upisa u sudski registar24.09.2007.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Dragana Topić

Kontakt podaci

Telefon 1+387 51 222 380
Telefon 2+387 51 222 382
Faks 
Email office@aktivainvest.net
Web adresahttp://www.aktivainvest.net

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):500.000,00
Nenovčani dio (u KM):0,00

Ukupan broj akcija (za a.d.):5000
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.):100,00

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
Mladen Čulić Banja Luka, Bulevar Desanke Maksimović 14 500.000,005000100,00
photo
bioBiografija
Ime i prezime Dragana   Topić
Funkcija Direktor Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo 14
photo
bioBiografija
Ime i prezime Aleksandar   Bajić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede Radno iskustvo 5
photo
bioBiografija
Ime i prezime Srđan   Praštalo
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo 4
photo
Ime i prezime Dragana   Topić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo 14
Nema podataka...
Nema podataka...
Nema podataka...
  Na vrh