DUIF „BIM“ a.d. Banja Luka

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''Balkan Investment Management" a.d. Banja Luka
Skraćeni naziv DUIF „BIM“ a.d. Banja Luka
Adresa Aleja Svetog Save 61
Grad Banja Luka
Poštanski broj78000
Država Bosna i Hercegovina

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli
Datum rješenja o dozvoli 
Datum upisa u sudski registar 

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Arvydas Skanas

Kontakt podaci

Telefon 1+387 51 245 191
Telefon 2+
Faks+387 51 245 199
Email a.skanas@bib.ba; m.odzakovic@bimbl.ba
Web adresahttp://www.bimbl.ba

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):1.250.000,00
Nenovčani dio (u KM):0,00

Ukupan broj akcija (za a.d.):500
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.):2.500,00

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
Balkan Investment Bank AD Banja Luka "BIB" AD BANjA LUKA Bana Milosavljevića 8, Banja Luka 122.500,00499,80
UAB Asocijuoto turto valdymas UAB "ATV" K.Donelaičio 60, Kaunas, R. Litvanija 72.500,00295,80
UAB Ukio Banko Investicione Grupe UAB "UBIG" K.Donelaičio 60, Kaunas, R. Litvanija 1.055.000,0042284,40
photo
bioBiografija
Ime i prezime Dijana   Ostić
Funkcija Direktor Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo 7
Nema podataka...
Nema podataka...
Nema podataka...
  Na vrh