DUIF ''BLB MENADžMENT INVEST" a.d. Banja Luka

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''BLB MENADžMENT INVEST" a.d. Banja Luka
Skraćeni naziv DUIF ''BLB MENADžMENT INVEST" a.d. Banja Luka
Adresa Jovana Dučića 23 a
Grad Banja Luka
Poštanski broj78000
Država Bosna i Hercegovina

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-1006/07
Datum rješenja o dozvoli23.03.2007.
Datum upisa u sudski registar02.04.2007.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Dragana Garača

Kontakt podaci

Telefon 1+387 51 325 410
Telefon 2+
Faks+387 51 325 411
Email office@blb-invest.com
Web adresahttp://www.blb-invest.com

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):500.000,00
Nenovčani dio (u KM):0,00

Ukupan broj akcija (za a.d.):500
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.):1.000,00

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
Boris Trninić Bratunac 15.000,00153,00
Dragana Garača Banja Luka, Duška Koščice 36 340.000,0034068,00
Željko Ćirić Banja Luka 15.000,00153,00
Ilija Vujičić Čelinac, Kralja Petra I 2 15.000,00153,00
Milka - Agrar d.o.o. Laktaši Laktaši 80.000,008016,00
Mirko Karać Laktaši, Karađorđeva bb 35.000,00357,00
photo
bioBiografija
Ime i prezime Dragana   Garača
Funkcija Direktor Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo 11
photo
bioBiografija
Ime i prezime Aleksandra   Kujundžić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo 13
photo
bioBiografija
Ime i prezime Ljilja   Marin
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje dipl.ekonomista Radno iskustvo 7
photo
bioBiografija
Ime i prezime Verica   Šukunda
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo 16
Nema podataka...
Nema podataka...
Nema podataka...
  Na vrh